تبلیغات
نمایندگی پاناسونیک
نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی
پاناسونیک2 پاناسونیک1 پاناسونیک3 گروه پاناسونیک5 پاناسونیک4

یکی از فکس های پاناسونیک که از محبوبیت خاصی نزد کاربران برخوردار است فکس پاناسونیک kx-fp362 است.

این مدل فکس پاناسونیک دارای منشی تلفنی تمام دیجیتال است.

سرعت ارسال فکس kbps است. ظرفیت /  برگ تغذیه خودکار اسناد را دارد. دارای caller id و speaker phone است.

ضبط پیام اصلی با فکس پاناسونیک:

 می توانید پیام اصلی خود را برای حالت(پیامگیر) TAD/FAX حداکثر 16 یا 60 ثانیه ضبط کنید.

* برای اینکه دریافت فاکس آسان تر انجام شود، بهتر است زمان پیام اصلی کمتر از 12 ثانیه باشد.

ضبط پیام اصلی:

1- با استفاده از کد #77 حالت TAD/FAX را انتخاب کنید.

2- دکمه RECORD را فشار دهید.

3- دکمه SET را فشار دهید. سوت بلندی پخش خواهد شد.

4- از نزدیکی (20 سانتیمتری) میکروفن پیام خود را ضبط کنید.

5- پس از پایان پیام، دکمه STOP را فشار دهید.

** پیام ضبط شده، پخش خواهد شد. با + یا - می توانید صدا را کم یا زیاد کنید.

**اگر در حالت(پیامگیر) TAD\FAX زمان ضبط پیام اصلی را روی 60S تنظیم کرده اید، در متن به تماس گیرنده اعلام کنید که قبل از ارسال فاکس خود، دکمه * و پس از ان دکمه 9 را فشار دهد.

16

پخش پیام اصلی (چک کردن پیام اصلی):

1- اگر قبلا TAD/FAX را انتخاب نکرده اید، با استفاده از کد #77 را انتخاب کنید.

2- دکمه AUTO ANSWER را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام زیر ظاهر شود:

17

* دستگاه پیام اصلی را پخش خواهد کرد.

پاک کردن پیام اصلی از فکس پاناسونیک:

1- اگر قبلا tad/fax را انتخاب نکرده اید با استفاده از کد #77 آن را انتخاب کنید.

2- دکمه ERASE را دوبار فشار دهید و سپس SET را فشار دهید.

* برای انصراف از عمل پاک کردن ، دکمه STOP را فشار دهید.

3- دکمه SET را فشار دهید.

پیام ویژه برای خودتان یا دیگران:

اگر می خواهید در حافظه دستگاه پیامی خاص برای خودتان یا دیگر استفاده کنندگان ذخیره کنید:

1- دکمه RECORD را فشار دهید.

2- دکمه SET را فشار دهید. سوت بلندی پخش خواهد شد.

3- در نزدیکی میکروفن(20 سانتیمتری) پیام خود را ضبط کنید. پس از پایان پیام،STOP را فشار دهید.

 18

 گوش کردن به پیام های ضبط شده  در فکس پاناسونیک:

 اگر پیامی ضبط شده باشد نشان دهنده کنار PLAY MESSAGE به صورت چشمک زن روشن خواهد شد.

همچنین روی صفحه تعداد پیام های جدید(پخش نشده) نشان داده خواهد شد.

** اگر با کد #42 سیستم هشدار دهنده پیام جدید را فعال کنید.صدای هشداردهنده شنیده خواهد شد.

**PLAY MESSAGE را فشار دهید. پیام های جدید پخش شده و پس از اتمام، نشان دهنده ثابت می شود.

** برای پخش کل پیام ها ، پس از پخش تمام پیام های جدید، هنگامی  که نشان دهنده پیام ها ثابت است(چشمک زن نیست)، دکمه PLAY MESSAGE را فشار دهید.

** می توانید هنگام پخش پیام، ساعت و روز ضبط پیام نشان داده خواهد شد.

 19

 

هنگام پخش پیام در فکس پاناسونیک:

برای تکرار یک پیام در فکس پاناسونیک:

هنگام گوش کردن به پیام،5را فشار دهید. پیام مجددا پخش خواهد شد.

* اگر 5 ثانیه پس از شروع پخش پیام، دکمه 5را فشار دهید پیام قبلی پخش خواهد شد.

*برای گوش کردن به یک پیام خاص، 20 را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام مورد نظر پخش شود.

برای گوش کردن به پیام بعدی دکمه 5 را فشار دهید.

برای متوقف کردن عمل پخش، دکمه STOP را فشار دهید.

* اگر حداکثر پس از 1 دقیقه دکمه PLAY MESSAGE را فشار دهید ادامه پیام پخش خواهد شد.

برای افزایش سرعت پخش پیام، دکمه QUICK را فشار دهید. سرعت 1.5 برابر خواهد شد. برای برگشت به حالت عادی QUCK را مجددا فشار دهید.

برای کاهش سرعت پخش پیام، دکمه SLOW را فشار دهید. سرعت نصف  خواهد شد.برای برگشت به حالت عادی SLOW را مجددا فشار دهید.

برای پاک کردن پیام در حال پخش: دکمه ERASE را فشار دهید.

برای پاک کردن تمام پیام ها: دکمه ERASE را فشار دهید. سپس دکمه SET را دوبار فشار دهید.

کنترل از راه دور:

اگر دستگاه روی حالت TAD/FAXتنظیم شده باشد، شما می توانید سیستم پیامگیر را توسط خط تلفن (در هر کجا که باشید) کنترل کنید. برای این کار دستگاه دارای یک کد سه رقمی است که شما می توایند این کد را به دلخواه تعویض کنید.

  ** قبل از ستفاده از این سیستم ابتدا با استفاده از کد #11 کد سه رقمی کنترل از راه دور را تنظیم کنید.

جدول کدهای کنترل از راه دور:

22

 روش کار با کنترل از راه دور:

هنگامی که پیام اصلی در حال پخش است،کد سه رقمی تنظیم شده(با استفاده از کد #11) را وارد کنید. تعداد  پیام هایی که ضبط شده اند، اعلام شده و پس از آن پیام های جدید پخش خواهند شد.

** برای پخش پیام های جدید، دکمه 4 و برای پخش تمامی پیام ها دکمه 5 را فشار دهید.

**اگر پیام جدیدی ضبط نشده باشد، دستگاه آن را اعلام خواهد کرد. برای شنیدن پیام های قبلی، 5 را فشار دهید. در غیر اینصورت ، 4 ثانیه پس از اعلام ، دستگاه به صورت خودکار پیام ها را پخش خواهد کرد.

** هنگامی که حافظه پر شده باشد،دستگاه آن را پس از پخش پیام های ضبط شده اعلام خواهد کرد. در این حالت، بعضی از پیام های غیر ضروری یا تمام پیام ها را پاک کید.

** اگر هنگام گوش کردن به یک پیام، دکمه 1 را فشار دهید، پیام مجددا از ابتدا پخش خواهد شد.

** اگر 5 ثانیه پس از پخش پیام دکمه 1 را فشار دهید پیام بعدی پخش خواهد شد.

** برای گوش کردن به پیام بعدی هنگام پخش یک پیام، دکمه 2 را فشار دهید.

پاک کردن یک پیام از حافظه:

 هنگامی که پیام مورد نظر در حال پخش می باشد، دکمه * و پس از آن دکمه 4 را فشار دهید. دستگاه اعلام می کند که: "پیام پاک شده است". سوت بلندی پخش شده و پیام بعدی پخش خواهد شد.

پاک کردن تمام پیام ها از حافظه:

دکمه* و پس از آن دکمه 54 را فشار دهید. سوت بندی پخش شده. دستگاه اعلام می کند که:" تمام پیامها پاک شده است".

پخش کردن صدای اطراف:

 دکمه 6 را فشار دهید. صدای اطراف دستگاه به مدت 30 ثانیه شنیده خواهد شد. پس از ان یک سوت پخش خواهد شد. اگر می خواهید پخش شدن صدای اطراف ادامه یابد، در کمتر از 10 ثانیه دکمه 6 را مجددا فشار دهید.

ضبط یک پیام:

 پس از اینکه تمام پیام ها پخش شدند:

1- منتظر باشید تا دستگاه اعلام کند که تمام پیام ها پخش شده اند.

2- پس از 10 ثانیه، دستگاه اعلام خواهد کرد که نام و پیام خود را ضبط کنید.

3- پس از شنیدن بوق، پیام خود را بگذارید.

ضبط پیام اصلی جدید: هنگامی که دستگاه در حالت tad/fax قرار دارد، می توانید متن پیام اصلی را تغییر دهید.

1- دکمه 7 را فشار دهید. یک سوت بلند پخش خواهد شد.

2- پیام خود را حداکثر 16 ثانیه ضبط کنید.

*** اگر بیش از 2 ثانیه مکث کنید ، 6 سوت شنیده شده و ضبط پیام متوقف خواهد شد.  در این حالت در کمتر از 10 ثانیه مجددا از مرحله 1 شروع کنید.

3- پس از پایان ضبط پیام، دکمه 9 را فشار دهید.

توقف پخش پیام اصلی :

هنگامی که پیام اصلی در حال پخش است، دکمه 0 را فشار دهید. دستگاه ادامه پیام را پخش نخواهد کرد.

فعال و غیر فعال کردن سیستم انتقال پیام:

برای اینکه بتوانید از این برنامه استفاده کنید ابتدا باید یک شماره تلفن برای دستگاه معرفی کنید . در غیر اینصورت نمی توانید این برنامه را فعال کنید.

برای فعال کردن سیستم انتقال پیام: دکمه 8 و پس از آن دکمه 1 را فشار دهید.

** برای غیر فعال کردن سیستم انتقال پیام: دکمه 8 و پس از آن دکمه 2 را فشار دهید.

تغییر حالت TAD/FAX به حالت TEL:

دکمه 8 و پس از آن دکمه 0 را فشار دهید.

** برای اینکه مجددا به حالت TAD/FAX برگردید برنامه زیر را اجرا کنید:

 فعال کردن پیامگیر از راه دور:

1- با شماره ای که دستگاه روی آن خط قرار دارد تماس بگیرید.

**منتظر بمانید تا تلفن 10 بار زنگ بخورد. سیستم به صورت خودکار به شما پاسخ خواهد داد.

2- کد سه رقمی کنترل از راه دور را زمانی که دستگاه در حال پخش پیام اصلی است، وارد کنید.

* حالت پیامگیر (TAD/FAX)  فعال خواهد شد.

فعال و غیر فعال کردن سیستم پیجر(پیجو):

برای اینکه بتوانید از این برنامه استفاده نمایید. ابتدا باید یک شماره برای دستگاه معرفی کنید.در غیر اینصورت نمی توانید این برنامه را فعال نمایید.

** برای فعال کردن سیستم پیجر، دکمه 8 و پس از آن دکمه 3 را فشار دهید.

** برای غیر فعال کردن سیستم پیجر، دکمه 8 و پس از ان دکمه 4 را فشار دهید.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
آبنوس الکترونیک
دوشنبه 3 آبان 1395
شنبه 25 شهریور 1396 06:37 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which webhost you're using?
I've loaded your blog in 3 different browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price?
Cheers, I appreciate it!
شنبه 30 اردیبهشت 1396 03:17 ب.ظ
This website certainly has all of the information I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نمایندگی پاناسونیک
به نمایندگی پاناسونیک خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی محفوظ است