تبلیغات
نمایندگی پاناسونیک
نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی
پاناسونیک2 پاناسونیک1 پاناسونیک3 گروه پاناسونیک5 پاناسونیک4

برقرار کردن اتصالات در فکس پاناسونیک:

* سیم برق باید همیشه به دستگاه وصل باشد .

* بهتر است از پریزی که نزدیک دستگاه بوده و در دسترس باشد استفاده کنید.

* از سیم تلفنم بلند استفاده نکنید.

panasonic fb-362-1

* برای استفاده از این دستگاه و یک دستگاه پیامگیر از یک خط تلفن استفاده نکنید. اگر از یک خط تلفن استفاده کردید، سیستم پیامگیر خودکار با فشار دادن دکمه AUTO ANSWER روی حالت OFFتنظیم نمایید.

* اگر از این دستگاه و کامپیوتر ، روی خط استفاده می کنید با توجه به تصویر زیر یک فیلتر نصب کنید.

 

 panasonic fb-362-2

چاپ راهنما فکس پاناسونیک:

با استفاده از دکمه HELP می توانید راهنمای استفاده از برنامه های دستگاه را چاپ کنید.

1- دکمه HELP را فشار دهید.

2- دکمه panasonic fb-362-4 را به تعداد لازم فشار دهید تا راهنمای مورد نظر ظاهر گردد.

3- دکمه SET  را فشار دهید.

* راهنمای انتخاب شده چاپچ خواهد شد.

SEND GUIDE: دستگاه در مورد چکونگی ارسال فکس با استفاده از سیستم سخنگوی عملکرد فاکس راهنمایی خواهد کرد(اطلاعات این بخش چاپ نخواهد شد.)

panasonic fb-362-3

QUICK SET UP: راهنمای تنظیم تاریخ، زمان.

FEATURE LIST: راهنمای برنامه ریزی کردن تنظیمات

DIRECTORY: راهنمای ذخیره کردن نام و شماره در دفترچه تلفن

TAD OPERATION: راهنمای استفاده از سیستم پیامگیر

FAX RECEIVING:  راهنمای برنامه ریزی دستگاه برای دریافت فاکس

COPIER: راهنمای کپی گرفتن از اسناد

REPORTS: راهنمای چاپ لیست و گزارشها

CALLER ID:  راهنمای استفاده از سیستم CALER ID

 تنظیمات صدای فکس پاناسونیک:

تنظیم صدای زنگ دستگاه: 4 حالت برای صدای زنگ در نظر گرفته شده است(زیاد،متوسط،کم،خاموش). در حالت عادی ، دکمه + یا - را فشار دهید تا یکی از حالت های فوق انتخاب شود.

* برای تنظیم صدای زنگ، ابتدا مطمئن شوید که هیچ سندی در ورودی دستگاه قرار ندارد. در غیر اینصورت، نمی توانید صدای زنگ دستگاه را تنظیم کنید.

panasonic fb-362-5

برای خاموش کردن زنگ دستگاه فکس پاناسونیک:

1- دکمه - را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام RINGER OFF=OK? ظاهر شود.

2- دکمه SET را فشار دهید.

* هنگامی که زنگ خاموش است، اگر کسی با شما تماس بگیرد صدای زنگ شنیده نخواهد شد و پیام INCOMING CALL روی صفحه ظاهر خواهد شد. برای شنیدن صدای زنگ دکمه + را فشار دهید.

 تنطیم صدای گوشی: 5 حالت از زیاد به کم در نظر گرفته شده است. هنگام مکالمه با گوشی دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا حالت مورد نظر انتخاب شود.

تنظیم صدای بلندگو (آیفون):

 هنگام مکالمه با آیفون + یل - را به تعداد لازم فشار دهید.

تنظیم صدای راهنمای فکس  پاناسونیک: زمانی که به راهنمای فاکس گوش می دهید دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا یکی از حالت های مورد نظر انتخاب شود.

تنظیم صدای سیستم پیامگیر: زمانی که در حخال گوش کردن به پیام ها هستید، دکمه + یا - را به تعداد  لازم فشار دهید تا یک از حالت ها ی مورد نظر انتخاب شود.

تنظیم زمان و تاریخ در فکس پاناسونیک:

زمان و تاریخ را با روش زیر تنظیم نمایید:

1- دکمه menu را فشار دهید.

2- دکمه panasonic fb-362-4را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام ظاهر شود

 panasonic fb-362-6

3- دکمه set را فشار دهید. مکان نما روی صفحه ظاهر خواهد شد.

4- به ترتیب دو رقم برای ماه و دو رقم برای روز و دو رقم برای سال (فقط میلادی) وارد کنید.

مثال: برای 2003/8/24 عدد 082403 را وارد کنید.

 5- به ترتیب دو رقم برای ساعت و دو رقم برای دقیقه وارد کنید.

مثال: برای شش و ده دقیقه(صبح یا عصر) عدد 0610 را وارد کنید.

6- دکمه * را به تعداد لازم فشار دهید تا AM برای پیش از ظهر PM برای بعدازظهر ظاهر شود.

7- دکمه SET  را فشار دهید. برنامه بعدی ظاهر خواهد شد.

8- دکمه MENU را فشار دهید.

* اگر زمان و تاریخ را با روش بالا تنظیم کنید. هنگام ارسال فاکس بالای هر صفحه تاریخ و زمان ارسال، چاپ خواهد شد.

تنظیم مشخصات فکس پاناسونیک KX-FP362(نام ارسال کننده فاکس):

1- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه panasonic fb-362-4 را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام زیر ظاهر شود:

panasonic fb-362-7

3- دکمه SET را فشار دهید. مکان نما روی صفحه ظاهر خواهد شد.

4- نام مورد نظر را با استفاده از جدول پایین وارد کنید(حداکثر 30 حرف) به مثال زیر دقت کنید:

مثال:برای وارد کردن عبارت TBEL: دکمه 8 را فشار دهید، T  وارد می شود.دکمه 2 را دوبار فشار دهید.B وارد می شود. دکمه 3 را پنج بار فشار دهید،E  وارد می شود. دکمه 5 را شش بار فشار دهید.1 وارد می شود.

panasonic fb-362-8

5- دکمه SET را فشار دهید.

6- دکمه MENU را فشار دهید.

* اگر حرفی اشتباه شد، با panasonic fb-362-4 مکان نما را روی حرف اشتباه برده و حرف صحیح را وارد کنید.

* برای پاک کردن یک حرف با panasonic fb-362-4 مکان نما را روی حرف اشتباه برده و stop را فشار دهید.

* برای وارد کردن یک حرف، با panasonic fb-362-4 مکان نمار را به سمت راست جایی که می خواهید حرف را وارد کنید، برده و با استفاده از دکمه mute فضای خالی ایجاد و حرف مورد نظر خود را وارد نمایید.

جدول حروق:

panasonic fb-362-9

وارد کردن حرف یا علامت با استفاده از دکمه + یا - : دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا حرف یا علامت مورد نظر ظاهر شود. پس از آن، دکمه panasonic fb-362-10را فشار دهید تا مکان نما به جلو حرکت کند. حرف یا علامت ظاهر شده وارد خواهد شد. این مراحل را مجددا تکرار کرده و حرف بعدی را وارد نمایید.

تنظیم شماره فاکس پاناسونیک:

1- دکمه MENU را فشار دهید. پیام روبرو ظاهر می شود:

panasonic fb-362-11

2- دکمه panasonic fb-362-4 را به تعداد لازم فشار دهید تا پیام ظاهر شود.

3- دکمه SET  را فشار دهید.

 4- شماره تلفن مورد نظر را حداکثر 20 رقم وارد کنید.

5- دکمه SET را فشار دهید.

6- دکمه MENU را فشار دهید.

 * فشار دادن  دکمه * علامت + و دکمه # یک فضای خالی ایجاد خواهد کرد.

* برای ایجاد خط تیره در شماره تلفن، دکمه FLASH را فشار دهید.

* اگر شماره ای وارد شد با panasonic fb-362-4 مکان نما را روی شماره اشتباه برده و عدد را درست وارد کنید.

* برای پاک کردن یک شماره با panasonic fb-362-4 مکان نما را روی شماره مورد نظر برده و STOP را فشار دهید.

ذخیره کردن نام و شماره تلفن در حافظه مستقیم و دفترچه تلفن فکس پاناسونیک:

می توانید 10 نام و شماره در حافظه مستقیم و 100 نام و شماره در دفترچه تلفن دستگا ذخیره نمایید.

ذخیره کردن نام و شماره در دکمه های حافظه مستقیم  فکس پاناسونیک:

1- MENU را فشار دهید تا DIRECTORY SET ظاهر شود.

* برای ذخیره کردن شماره در دکمه 1 حافظه (BROADCASR) دکمه1 و سپس  SET را فشار دهید.

* برای ذخیره کردن شماره در دکمه های شماره 2 الی 5، یکی از دکمه های مذکور را فشار دهید.

* برای ذخیره کردن شماره در دکمه های حافظه های فرعی(دکمه های 6 الی 10 ) ایتدا دکمه  LOWER و پس از آن یکی از دکمه های حافظه را فشار دهید.

3- با توجه به جدول که در بالا مشاهده می کنید نام صاحب شماره را (حداکثر 10 حرف) وارد کنید و سپس SET  را فشار دهید.

4- شماره مورد نظر را وارد کنید(حداکثر 30 رقم). پس از آن دکمه  SET  را فشار دهید.

* برای وارد کردن شماره های دیگر از مرحله 2 تکرار کنید.

5- دکمه STOP را فشار دهید.

* وارد کردن یک خط تیره یا یک فضای خالی در شماره تلفن دو علامت محسوب خواهد شد.

* اگر شماره ای اشتباه وارد شد، با panasonic fb-362-4 مکان نما را روی شماره اشتباه برده و عدد را درست وارد کنید.

* برای پاک کردن یک شماره، با panasonic fb-362-4 مکان نما را روی شماره مورد نظر برده و STOP را فشار دهید.

ذخیره کردن نام و شماره در دفترچه تلفن فکس پاناسونیک:

 1- دکمه MENU را به تعداد لازم فشار دهید تا DIRECTORY SET ظاهر شود.

2- دکمه panasonic fb-362-10را فشار دهید.

3- نام صاحب شماره را با استفاده از دکمه های شماره گیر وارد کنید.

4- دکمه SET را فشار دهید.

5- شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید.

6- دکمه SET را فشار دهید.

* برای وارد کردن نام و شماره دیگر از مرحله 3 تکرار کنید.

7- دکمه MENU را فشار دهید.

* می توانید نام و شماره های ذخیره شده را در لیست شماره های ذخیره شده مشاهده کنید.

* اگر روی صفحه SPACE=5DIRS ظاهر شود، فقط 5 شماره دیگر می توانید ذخیره نمایید.

* وارد کردن یک خط تیره یا یک فضای خالی بین شماره ها، دو علامت محسوب می شود.

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : نمایندگی پاناسونیک،
آبنوس الکترونیک
دوشنبه 8 شهریور 1395
دوشنبه 5 تیر 1396 05:05 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i
could also create comment due to this sensible post.
سه شنبه 2 خرداد 1396 09:35 ب.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually
something which I think I would never understand. It seems too
complicated and very broad for me. I am looking
forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 06:05 ب.ظ
We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our
community. Your site provided us with useful information to work
on. You've done an impressive task and our whole community shall be thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نمایندگی پاناسونیک
به نمایندگی پاناسونیک خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی محفوظ است