تبلیغات
نمایندگی پاناسونیک
نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی
پاناسونیک2 پاناسونیک1 پاناسونیک3 گروه پاناسونیک5 پاناسونیک4

تلفن بی سیم پاناسونیک-panasonic tg2360 یکی دیگر از تلفن های خانگی - اداری پاناسونیک می باشد. که دارای وزن 660گرم به ابعاد 85*175*200میلی لیتر می باشد. دارای قابلیت ضبط،کنفرانس،کالر آی دی و ..... می باشد

حال در این مقاله سعی داریم نحوه استفاده از تلفن پاناسونیک  بی سیم  مدل panasonic tg2360را آموزش دهیم.

روشن کردن پیامگیر پاناسونیک:

برای فعال کردن کردن سیستم پیامگیر، هنگام ترک محلی که دستگاه در آن قرار دارد، روی دستگاه مرکزی دکمه ANSWER ON (خاموش و روشن کننده سیستم پیامگیر) را فشار دهید. نشان دهنده سیستم، روشن شده و پیام ANSWER SETپخش می شود.

- اگر SET TIMEپخش شد با برنامه صفحه 7ساعت و تاریخ را تنظیم کنید.

- اگر MEMORY FULLپخش و روی صفحه دستگاه FULLنشان داده می شود(و نشان دهنده ANSWER ON به سرعت چشمک می زند)، حافظه پر شده استپیام های غیر ضروری را پاک کنید.

برای غیر فعال کردن سیستم پیامگیر، دکمه ANSWER ONرا فشار دهید. نشان دهنده خاموش می شود.

روشن کردن سیستم پیامگیر با بی سیم پاناسونیک:

 از چپ به راست فشار دهید: panasonic

برای غیر فعال کردن سیستم با بی سیم پانانسونیک: در روش بالا دکمه0  را به جای8فشار دهید.answer offپخش می شود.

سیستم پخش صدای تماس گیرنده،هنگام ضبط پیام:

هنگامی که دستگاه در حال ضبط پیام است،صدای تماس گیرنده از بلندگوی دستگاه پخش می شود. می توانید با panasonic18صدا را کم یا زیاد کنید.

پاسخگویی به تلفن پاناسونیک هنگام ضبط پیام:

اگر هنکامیکه کسی در حال پیام گذاشتن است، می خواهید خودتان با وی مکالمه کنید،روی دستگاه مرکزی SP-PHONEیا روی بی سیم panasonic20را فشار دهید.

پیام ویژه: با روش زیر می توانید پیام خودتان را در حافظه پیامگیر(حداکثر 3 دقیقه) ضبط کنید. پخش کردن،پاک کردن و ... این پیام مانند پیام های تماس گیرندگان خواهد بود. برای ضبط پیام ویزه، روی دستگاه مرکزی:

1- MEMOرا فشار دهید. پس از شنیدن صدای بوق، بلند پیام را از فاصله 30 سانتی متری میکروفن ضبط کنید.

2- در پایان پیام،دکمه MEMOیا دکمه STOP رافشار دهید.

*بوق کوتاهی پخش شده و نشان دهنده پیام های جدید چشمک خواهد زد.

*اگر 6 بوق کوتاه پخش شد و E ظاهر شد، پیام شما ضبط نشده است.آنرا دوباره ضبط کنید.

نشان دهنده پیام روی بی سیم پاناسونیک:

با برنامه زیر می توانید بی سیم را به شکلی تنظیم کنید که نشان دهنده زنگ آن هنگامی که پیام جدیدی برای شما ضبط شده است، به آرامی چشمک زن شود. البته این نشان دهنده در هنگام زنگ، به سرعت چشمک خواهد زد.

1- دکمه MENU را فشار دهید.

2-panasonic7یا panasonic8را به تعداد لازم فشار دهید تا INITIAL SETTINGظاهر شود.

3- دکمه زیر panasonic9را فشار دهید.

4-panasonic7یا panasonic8را به تعداد لازم فشار دهید تا MASSAGE ALERTظاهر شود.

5-دکمه زیر panasonic9را فشار دهید.

6-  با استفاده از panasonic8یا panasonic7 فعال یا غیر فعال را انتخاب کنید.

7- دکمه زیر panasonic11را فشار دهید. سپس با دکمه OFF از برنامه خارج شوید.

گوش کردن به پیام ها:

صفحه نمایش دستگاه مرکزی تعداد پیام های ضبط شده را نشان می دهد و اگر پیام جدیدی(پیامی که هنوز به آن گوش نکرده باشید) ضبط شده باضشد نشان دهنده پیام های جدید به صورت چشمک زن خواهد بود.

برای گوش دادن به پیام های ضبط شده:

دکمه panasonic71را روی دستگاه مرکزی  فشار دهید.

**دستگاه تعداد پیام های جدید را اعلام می کند و پیام های جدید پخش خواهند شد.

**هنگام پخش پیام، دستگاه شماره پیام را نشان می دهد.

**ساعت و تاریخ ضبط هر پیام در انتهای آن اعلام خواهد شد.

**اگر پیام جدیدی ضبط نشده باشد، دستگاه NO MASSAGE را اعلام خواهد کرد.

** در انتهای آخرین پیام، دستگاه END IF FINAL MESSAGE را پخش و اگر زمان باقینمانده برای ضبط پیام کمتر از 3 دقیقه باشد آنرا اعلام خواهد کرد.

هنگام پخش پیام توسط دستگاه مرکزی پاناسونیک:

برای تنظیم صدا : با دکمهpanasonic18 صدا را کم یا زیاد کنید.

برای کاهش سرعت پخش پیام: دکمه panasonic71را فشار دهید. برای برگشتن به سرعت عادی دکمه مذکور را مجددا فشا دهید.

برای تکرار یک پیام: دکمه panasonic72 را فشار دهید.

برای پرش از یک پیام و پخش پیام بعدی: دکمه panasonic73را فشار دهید. پیام بعدی در صورت وجود پخش خواهد شد.

برای متوقف کردن پخش پیام: دکمه panasonic71 را فشار دهید. اگر به مدت 60 ثانیه هیچ دکمه ای را فشار ندهید یا دکمه STOP را محددا فشار دهید. پخش پیام کاملا متوقف خواهد شد. STOP را فشار دهید. پخش پیام موقتا متوقف می شود. برای پخش ادامه پیام، دکمه

کنترل پیامگیر با بی سیم پاناسونیک:

برای گوش دادن به پیام های ضبط شده:

1- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه panasonic8یا panasonic7را به تعداد لازم فشار دهید تا MESSAGE PLAYظاهر شود.

3- دکمه زیر panasonic9را فشار دهید.

**دستگاه تعداد پیام های جدید را اعلام می کند و پیام های جدی پخش خواهند شد.

**پیام ها از آیفون بی سیم پخش می شوند. می توانید با panasonic20 استفاده کنید.

** اگر پیام جدیدی ضبط نشده باشدابتدا دستگاه "NO NEW MWSSAGE. ALL MESSAGE PLAY BACK" را اعلام و پس از آن کل پیام های ضبط شده را پخش خواهد کرد.

**اگر هیچ پیامی ضبط نشده باشد دستگاه "NO MESSSAGE" را اعلام خواهد کرد.

** در انتهای آخرین پیام، دستگاه "END OF FINAL MESSAGE" را پخش و اگر زمان باقیمانده برای ضبط پیام کمتر از 3 دقیقه باشد آنرا اعلام خواهد کرد.

** اگر اعلام "MEMORY FULL"  اعلام شد، پیام های غیر ضروری  را پاک کنید.

** برای پخش پیام ها به جای روش فوق می توانید از چپ به راست فشار دهید:panasonic74

4- در پایان با دکمه OFF پخش پیام را متوقف کنید یا بی سیم را روی دستگاه مرکزی قرار دهید. در غیر اینصورت منوی صوتی فعال خواهد شد.

هنگام پخش پیام توسط بی سیم پاناسونیک:

** می توانید با دکمه panasonic8یا panasonic7صدا را کم یا زیاد کنید.

** برای رفع اختلال صدا: هنگام استفاده از آیفون دکمه panasonic27و هنگام استفاده از گوشی دکمه panasonic26را فشار دهید تا بی سیم کانال شفاف تری را انتخاب کند.

** برای کاهش سرعت پخش پیام: دکمه 3 را فشار دهید. برای سرعت عادی 3 را مجددا فشار دهید.

 ** برای تکرار پیام در حال پخش : دکمه 1 یا دکمه زیر panasonic75 را در 5 ثانیه اول پیام فشار دهید.

**برای تکرار پیام در حال پخش:دکمه 1 یا دکمه زیر panasonic75را فشار دهید.

** برای پخش پیام قبلی  دکمه 1 یا دکمه زیر panasonic75 را در 5 ثانیه اول پیام فشار دهید.

**برای پرش از یک پیام و پخش پیام بعدی دکمه 2 یا دکمه زیرpanasonic76 را فشار دهید.

برای متوقف کردن پخش پیام بعدی: دکمه 9 را فشار دهید.

اگر به مدت 15 ثانیه پس از توقف پخش، هیچ دکمه ای را فشار ندهید منوی صوتی فعال می شود.

منوی صوتی: با توجه به توضیح بالا با فعال شدن منوی صوتی، جمله "دکمه4 را برای پخش پیام های جدید و دکمه 5 را برای پخش کل پیام ها فشار دهید" به انگلیسی اعلام خواهد شد. اگر به مدت 10 ثانیه هیچ دکمه ای را فشار ندهید، دستگاه به حالت عادی برگشته و پخش پیام متوقف می شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : نمایندگی پاناسونیک،
آبنوس الکترونیک
سه شنبه 15 تیر 1395
سه شنبه 28 شهریور 1396 05:30 ق.ظ
Hello to every single one, it's in fact a nice for me to visit
this site, it includes priceless Information.
دوشنبه 13 شهریور 1396 07:14 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your
site and in accession capital to assert that I get
actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نمایندگی پاناسونیک
به نمایندگی پاناسونیک خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای نمایندگی پاناسونیک و نمایندگی اچ پی محفوظ است